FanTým u nás v Polabí

FanTým u nás v Polabí

Každý druhý týden, v sobotu ve dvě hodiny odpoledne, se u nás stavuje FanTým. My jsme si to vysvětlovaly přibližně takto: mají nás rády; líbí se jim u nás; každá druhá sobota je tak akorát rytmus, aby zjistily, co u nás v Polabí nového; druhá odpolední je ideální čas na dlouhou procházku. Pravidelnost návštěv jsme připisovaly naší oblíbenosti. Ovšem Týna nám svým vítacím ceremoniálem strhla růžové brýle (i s obočím).

Ukázala nám v autoatlase trasu Horoměřice – Svoboda nad Úpou – Wroclaw. Vytasila pracovní rozvrh jejich dvounožky. Machrovala se stravovacím rozvrhem ze Svobody a jako bonbonek přidala svůj denní rozvrh. Prostě – FanTým nás má každou druhou sobotu při cestě z Polska, resp. z hor, druhá odpolední přesně odpovídá době dojezdu po dojedeném obědě a je vhodným momentem, aby si Týnuška s Fanynkou protáhly svá tělíčka před večeří.

Přesto my si myslíme, že jsme fajn a je u nás krásně. :-)

Galerie FanTým u nás v Polabí